Pauza:

Pane, vždy keď Tvoju svätosť zriem
#
Názov
Čas
 • 1
  Pane, vždy keď Tvoju svätosť zriem
  2:48
 • 2
  Ježiš, najkrajšie meno
  02:00
 • 3
  Ježiš, aký si zázračný
  01:57
 • 4
  Ježiš, Ťa chválim
  03:42
 • 5
  Ty si ten najvyšší Pán
  2:55
 • 6
  Zídený ako rodina
  2:49
 • 7
  Hospodine, Pane náš
  2:21
 • 8
  Abba Otče, chcem byť Tvoj
  2:06
 • 9
  Pane, som tak veľmi rád
  3:02
 • 10
  Odložil si svoj majestát
  3:02
 • 11
  Slunce Kristovy lásky
  2:55
 • 12
  Proč bych nemněl vesel být
  1:12
 • 13
  Halleluja, Ježiš Boží syn
  2:20
 • 14
  Pán Boh hriech môj sňal
  3:57
 • 15
  Aj keď Ťa nevidím
  1:49
 • 16
  Rozhodol som sa ísť za Ježišom
  1:40
 • 17
  Mojou nádejou je Pán
  1:54
 • 18
  Už som nové stvorenie
  1:51
 • 19
  Ja som Ten Pán, pravý lekár
  2:56
 • 20
  Viac a viac
  1:12
 • 21
  Miluj vždy svojho Pána
  1:04
 • 22
  Vstante a chváľte Boha svojho
  1:32
 • 23
  Požehnané meno má Pán
  2:56
 • 24
  Veľké, predivné skutky máš
  1:12
 • 25
  On vstal, On vstal
  1:19
 • 26
  Sme Jeho deti pre obeť na kríži
  3:49
 • 27
  Tvé svaté jméno Ježiš
  3:08
 • 28
  Pokoj vám
  2:28