Pauza:

Ty si môj Pastier
#
Názov
Čas
 • 1
  Ty si môj pastier
  2:32
 • 2
  Ty si hoden Bože silný
  02:18
 • 3
  Požehnané meno Tvoje
  01:52
 • 4
  Ty si hoden. Ty si hoden
  02:01
 • 5
  Je stále prítomná Tvoja sláva
  1:35
 • 6
  Nádherný, nádherný, Ježiš je nádherný
  1:33
 • 7
  Ježiš je hoden chvály
  3:58
 • 8
  Ty si Pán a Kráľov Kráľ
  2:20
 • 9
  Pána chváľ
  1:59
 • 10
  Chváľ Ho!
  0:51
 • 11
  Víťazstvo mám
  0:38
 • 12
  Volá sa Pán pánov
  1:00
 • 13
  Deň za dňom je bližšie nový Jeruzalem
  1:46
 • 14
  Náš nebeský Ženích je tak udatný
  2:27
 • 15
  Ó Bože, my Ťa vďačne ctíme
  2:19
 • 16
  Můj Bůh
  4:29
 • 17
  Len milosťou môžme vstúpiť
  3:43
 • 18
  Ježiš, si svätý
  2:17
 • 19
  Sväté meno máš
  2:14
 • 20
  Ó, ó, Teba Pane náš vzývame
  2:49
 • 21
  Ľúbime Teba, drahý Otče
  3:41
 • 22
  Požehnaný Pán
  1:44
 • 23
  V mene Ježiš
  2:54
 • 24
  Viem, príde prebudenie
  2:15
 • 25
  Zneje zvuk trúb, spev anjelov
  1:57
 • 26
  Ježišu, si môj Kráľ
  1:31
 • 27
  Šiel, kadiaľ ja chodím
  2:22
 • 28
  Z môjho srdca chvála znie
  2:44