Pauza:

Ó, zmiluj sa Pán a Kráľ
#
Názov
Čas
 • 1
  Ó, zmiluj sa Pán a Kráľ
  3:40
 • 2
  Celý život chcem spievať Tebe, Pane
  02:15
 • 3
  Ježiš, Ty máš meno najkrajšie
  02:00
 • 4
  Stvoril si ma k chvále
  03:27
 • 5
  Vďaka za Tvoj kríž
  4:48
 • 6
  Chvály žalm
  2:19
 • 7
  Tebe spievam žalmy chvál
  2:53
 • 8
  Immanuel
  2:52
 • 9
  Chcem vojsť do Pánových brán
  1:45
 • 10
  Nech Pánovi chválospev znie
  1:09
 • 11
  Ó, vyvýšený Pán
  2:12
 • 12
  Spievaj Pánovi, spievaj celá zem
  3:43
 • 13
  Ó, Božím synom daj sa objať
  3:29
 • 14
  Si môj Pán
  3:20
 • 15
  Znej halleluja Pánovi
  2:19
 • 16
  Svätý, svätý, svätý, svätý Ježiš náš
  2:58
 • 17
  Bože si svätý
  3:51
 • 18
  My Ťa chválime a ctíme
  3:06
 • 19
  Veď ma z dolných nádvorí
  3:20
 • 20
  Chváľte Hospodina
  2:24
 • 21
  Slávne, predivné je dielo Tvoje
  4:16
 • 22
  Chcem oslavovať svojho Pána
  0:46
 • 23
  Je dokonáno
  1:02
 • 24
  Halleluja
  0:59
 • 25
  Šťastný je ten ľud
  1:09
 • 26
  Ježiš je víťaz
  1:30
 • 27
  Keď duch Boží ma naplní
  2:00
 • 28
  Nech sa veselia a radujú v Tebe
  2:13
 • 29
  Nech sa všetci svätí radujú zas
  2:27